تجهیزات چراغسازی


عرضه لنز و کاسه‌های رفلکتور مهندسی شده برای کاربردهای روشنایی شرکت کاتد ایتالیا

عرضه پروفیل، تیوب و صفحات طلقی اکسترود شده شرکت جی آی پلاست ایتالیا

عرضه سرپیچ، ترمینال، هولدر و هیت سینک‌های شرکت استوکی ایتالیا